Praktijk Bionitiatief is opgericht door Norman Brons in 2004


De naam Bionitiatief is gevormd uit:
Bio = leven
Initiatie = een nieuw begin met iets nog onbekends
Initiatief = de keuze om een stap tot verandering te maken
Je kunt dus zelf het initiatief nemen en kiezen om iets aan je klachten te doen,

meer in de ‘Flow’ te komen en meer 'Happiness' te beleven.

De trainingen en sessies worden gegeven uit wat ik uit opleidingen, trainingen en

in de afgelopen 30 jaar over mezelf heb geleerd.

Gevolgde opleidingen en trainingen:
4 jarige opleiding Klinische Psychologie, Universiteit Leiden

4 jarige opleiding Bedrijfskunde, Haagse Hogeschool

3 jarige opleiding Biodanza (tutor en didactisch)
4 jarige opleiding Innerlijk Kind werk (IC)
2 jarige opleiding Sexual Grounding Therapy (SGT)
1 jarige opleiding Systemisch Werk (Familie- en Organisatieopstellingen)

Oplossingsgerichte therapie (OT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Trauma behandeling (EMDR)

Emotiegerichte relatietherapie (EFT) en Houd me vast programma

Stress en Burn-out (S&B)

 

Contact
Bionitiatief

Ik ben lid van het NIP, AVG en P3NL

Je bent altijd welkom voor een vrijblijvend gesprek, meer informatie of een intakegesprek

Norman Brons, 06 - 4990 2983, n.brons@planet.nl

Als je liever gebeld worden, stuur dan een bericht via email of mobiel met je eventuele voorkeurs dagen/tijden.
KvK 27343400 – Bionitiatief

 

Klachtenregeling

In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling te hebben. De NIP Klachtenregeling heeft namens de bij haar aangesloten leden een klachtenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners die voldoet aan de Wkkgz.

De cliënt dient eerst zijn klacht in bij mij de zorgverlener, we proberen samen tot een oplossing te komen.
De cliënt kan indien hij met de zorgverlener niet tot een oplossing komt, een mail met de klacht sturen naar: nip@klachtencompany.nl

of het klachtenformulier een klachtenformulier  invullen.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de cliënt de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.
De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.